Monthly Archives: Tháng Tám 2015

Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh- chuyên Anh

Ngày trước em có cơ hội được biết đến lớp học của cô Trâm qua lời giới thiệu của một người bạn. Ngay từ buổi học đầu tiên, em đã cảm thấy phấn khởi khi học được vài từ tiếng anh nghe lạ mà vui lắm. Tuy ngày xưa chỉ là lớp học nhỏ nhưng […]

Anh Văn Thiếu Niên

1. Phụ huynh của em Lê Thị Anh Thư- lớp 6. ĐT 01634866426 “ Gia đình chúng tôi yên tâm khi cho cháu học tại Trung Tâm” 2. Phụ huynh của em Trần Phi Long – Lớp Movers . ĐT 0978253802 “ Trong quá trình học phụ huynh thấy em Long về nhà lười học […]

Anh Văn Thiếu Niên

1. Phụ huynh của em Lê Thị Anh Thư- lớp 6. ĐT 01634866426 “ Gia đình chúng tôi yên tâm khi cho cháu học tại Trung Tâm” 2. Phụ huynh của em Trần Phi Long – Lớp Movers . ĐT 0978253802 “ Trong quá trình học phụ huynh thấy em Long về nhà lười học […]

Anh Văn Thiếu Nhi

Phụ huynh của em Huỳnh Lê Anh Trọng- ĐT 01678267204 ” Tôi chân thành cảm ơn đến giáo viên của TT Ngoại Ngữ Hoàng Việt đã hết lòng chỉ dạy con em chúng tôi có được thành tích tốt trong môn học” Phụ huynh của em Lê Trinh Ngọc Trâm – ĐT 0902337881 ” Về phương […]