post

Anh Văn Thiếu Niên

Anh Văn Thiếu Niên

1. Phụ huynh của em Lê Thị Anh Thư- lớp 6. ĐT 01634866426

“ Gia đình chúng tôi yên tâm khi cho cháu học tại Trung Tâm”

2. Phụ huynh của em Trần Phi Long – Lớp Movers . ĐT 0978253802

“ Trong quá trình học phụ huynh thấy em Long về nhà lười học bài, mong quý thầy cô nhắc nhỡ về nhà xem bài”

TT HOÀNG VIỆT=> Kết quả học tập sẽ thể hiện sự quan tâm của Trung tâm dành cho học sinh của mình.

3. Phụ huynh của em Tô Tuyết Anh . ĐT 01218353321

4. Phụ huynh của em Nguyễn Thị Mai Anh- AVTN- ĐT 01647787990

“ Đề nghị Trung Tâm không nên đổi giáo viên, như vậy các em sẽ không tập trung học.”

TT HOÀNG VIỆT=> Sự luân phiên giáo viên nhằm giúp cho học viên tiếp xúc nhiều và đa dạng trong giao tiếp cho việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên TT xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của quý phụ huynh.

5. Phụ huynh của em Nguyễn Trọng Quý – Lớp 6. ĐT 0974805117

“Đề nghị Trung Tâm cho các em tiếp xúc với giáo viên nước ngoài nhiều hơn nữa”

TT HOÀNG VIỆT=> Tùy vào từng trình độ của từng lớp mà Trung Tâm sắp xếp cho các em tiếp xúc với giáo viên Bản Ngữ cho phù hợp.

 

Comments

comments

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.