Category Archives: Giới thiệu

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

[vc_row][vc_column][vc_column_text] “KẾT QUẢ LÀ CHẤT LƯỢNG” Trung tâm Ngoại Ngữ Hoàng Việt luôn cam kết về kết quả hoc tập của học viên. KẾT QUẢ các học viên đạt được là CHẤT LƯỢNG của Trung tâm. Chúng tôi sẽ trang bị cho các học viên của mình niềm tự tin và sự vững vàng trong […]

GIỚI THIỆU CHUNG

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Trong cuộc sống hội nhập hiện nay và xã hội ngày càng hiện đại hóa đòi hỏi những thanh niên trẻ năng động, nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc.  Để đạt được điều này Ngoại Ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là Tiếng Anh. Tiếng Anh không thể […]