Blog

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THI NGOẠI NGỮ THPT

TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THI NGOẠI NGỮ THPT

Đối tượng được miễn thi, xét đặc cách tốt nghiệp THPT 2016  (GDVN) - Đối tượng là thành viên của đội tuyển thi Olympic quốc tế, Olympic khu vực; thí sinh bị ốm đau, tai nạn sẽ được miễn thi hoặc đặc cách tốt nghiệp THPT 2016. Theo quy định, để xét công nhận tốt [...]