Our Teacher

NGUYỄN TRẦN XUÂN TRƯỜNG

TEACHER

  1. Sinh năm: 1989
  2. Tốt nghiệp Đại Học Công Nghệ Hutech, chuyên Anh. Loại giỏi. 
  3. Tốt nghiệp cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, chuyên ngành kế toán
  4. Hoa văn (level B)
  5. Kinh nghiệm nhiều năm làm việc cho công ty nước ngoài. Đang công tác làm việc tại công ty phần mềm của Ireland. Cộng tác viên dịch thuật cho tổ chức hỗ trợ du học Canada. Kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ.
  6. Giáo viên tận tâm, nhiệt huyết với từng em học viên. 
TRUYỀN CẢM HỨNG 90%
KHẢ NĂNG THẤU HIỂU 100%
KỶ NĂNG LÀM VIỆC 100%
KỶ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 80%
TINH THẦN TRÁCH NHIỆM 100%

CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

Comments

comments