Our Teacher

TĂNG THỊ TRƯỜNG AN

HRM (MANAGER)

  1. Sinh năm: 1987
  2. Tốt nghiệp Trung Cấp Kế Toán.
  3. Công việc hiện tại: Quản lý nhân sự, phòng ghi danh
KỶ NĂNG TIẾNG ANH 70%
KHẢ NĂNG THUYẾT PHỤC 100%
TÍNH CHUYÊN NGHIỆP 100%
CHUYÊN MÔN 100%

OUR INSTRUCTORS

MEET OUR PROFESSIONAL INSTRUCTORS

Comments

comments