Our Teacher

TRƯƠNG THỊ BÍCH THU

TEACHER

  1. Kinh nghiệm giảng dạy: 2 năm
  2. Đại Học Khoa Hoc Xã Hội Và Nhân Văn chuyên Anh
  3. Bạn đồng hành cùng sinh viên Mỹ đang học tập và sinh hoạt tại Việt Nam
  4. Phiên dịch phim tự do tại Netplix.com
  5. Hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ du khách nước ngoài.
  6. Đạt kết quả xuất sắc trong công việc đào tạo và giảng dạy các lớp chứng chỉ quốc tế Cambridge tại Trung Tâm
  7. Công việc hiện tại: Giáo Viên.

img_7081

TRUYỀN CẢM HỨNG 100%
KHẢ NĂNG THẤU HIỂU 100%
KỶ NĂNG LÀM VIỆC 100%
KỶ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 90%
TINH THẦN TRÁCH NHIỆM 100%

CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN

Comments

comments