Blog

Anh Văn Thiếu Niên

Anh Văn Thiếu Niên

1. Phụ huynh của em Lê Thị Anh Thư- lớp 6. ĐT 01634866426 “ Gia đình chúng tôi yên tâm khi cho cháu học tại Trung Tâm” 2. Phụ huynh của em Trần Phi Long – Lớp Movers . ĐT 0978253802 “ Trong quá trình học phụ huynh thấy em Long về nhà lười học […]

Anh Văn Thiếu Niên

Anh Văn Thiếu Niên

1. Phụ huynh của em Lê Thị Anh Thư- lớp 6. ĐT 01634866426 “ Gia đình chúng tôi yên tâm khi cho cháu học tại Trung Tâm” 2. Phụ huynh của em Trần Phi Long – Lớp Movers . ĐT 0978253802 “ Trong quá trình học phụ huynh thấy em Long về nhà lười học […]