post

TRAO THƯỞNG THI ĐUA 2017

TRAO THƯỞNG THI ĐUA 2017

  • Sau những cố gắng nỗ lực trong công việc, bộ phận Phòng Đào Tạo đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu đề ra của ban Giám Đốc năm 2017. 
  • Giám đốc đã ra quyết định trao giấy khen và phần thưởng hiện vật đến Phòng Đào Tạo của Trung Tâm

IMG-0312

Comments

comments

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.